MOOC

Ámbito: Ciencias da saúdeCódigo: FA022

Datas

01/03/2021 – 31/03/2021

Modalidade

En liña

Créditos

1 ECTS

Campus

Campus do Mar

 

Descrición

A posta en marcha deste MOOC responde á necesidade de ofertar un curso aberto a aquelas persoas interesadas en ampliar os seus coñecementos sobre biomateriais. Partindo de historias reais, o contido do curso atópase deseñado para proporcionar os conceptos básicos dos biomateriais en íntima relación coas principais aplicacións médicas, contando para iso coa colaboración de diferentes especialistas en diversas áreas clínicas como a Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía, Odontoloxía, Cardioloxía e Otorrinolaringoloxía. Tendo en conta o continuo e acelerado proceso de investigación no que se atopan mergullados os biomateriais, abordaremos os fundamentos das técnicas de produción, análise e protocolos máis amplamente utilizados para o desenvolvemento dos mesmos, contando para iso coa colaboración de técnicos especialistas. Como colofón a este ámbito investigador introducirase a moderna enxeñería de tecidos, como estratexia alternativa e complementaria ás xa existentes, facendo uso de exemplos concretos do propio grupo de investigación, que coordina este curso.

 

Director/a académico

Julia Serra Rodríguez, Pío González

Contacto

Julia Serra Rodríguez
986 813 943 | jserra@uvigo.es

Período de matrícula:

01/02/2021 0:00 – 28/02/2021 23:59

Inscrición pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

0 horas

Docencia non presencial

15 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Horario
Trátase dun curso totalmente en liña, masivo, aberto a toda a comunidade impartido en español e cunha duración aproximada de 15 horas que se pode seguir de maneira libre, completándoo cada un ao seu ritmo, sen horarios establecidos.

Lugar de impartición
Campus do Mar

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
0,00 € 0,00 € 0,00 €

 

Obxectivos

Partindo de historias reais, o contido do curso atópase deseñado para proporcionar os conceptos básicos dos biomateriais en íntima relación coas principais aplicacións médicas, contando para iso coa colaboración de diferentes especialistas en diversas áreas clínicas como a Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía, Odontoloxía, Cardioloxía e Otorrinolaringoloxía.

 

Coñecementos previos

Coñecementos básicos da educación secundaria.

 

Profesorado

 • Julia Serra Rodríguez / Doctora en Ciencias Físicas
 • Pío González / Doctor en Ciencias Físicas
 • Stefano Chiussi / Doctor en Ciencias Químicas
 • Miriam López Álvarez / Doctora en Ciencias Físicas
 • Elena Fernández Burguera / Doctora en Ciencias de los Materiales
 • Joana Magalhanes / Doctora en CC. Químicas
 • Francisco J. Blanco / Médico especialista en Reumatología
 • Hélio Leite Aguiar / Doctor en Ciencias Físicas
 • José Ramón Caeiro Rey / Médico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología
 • Benigno Coello / Médico Estomatólogo
 • Roberto Valdés Pons / Médico especialista en Otorrinolaringología
 • Paulino Pérez Feijoó / Profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad
 • Javier González Costas / Gestor de la Rede Galega de Biomateriais
 • Carmen Serra Rodríguez / Doctora en Ciencias Físicas
 • Eugenio Solla / Doctor en Ciencias Físicas

 

Bibliografía recomendada

Para este curso te recomendamos el libro Biomateriales: Diseño, producción y caracterización editado por la Red Galega de Biomateriais. Se puede descargar en http://www.redegalegadebiomateriais.com/libros-biomateriales/